Nhãn ép nhiệt cao thành phản quang 01

THỜI GIAN SẢN XUẤT: 8-10 NGÀY

CÁCH ÉP:

  • Nhiệt độ: 130°C – 140°C
  • Thời gian: ép mặt trên 10 giây cố định, lật mặt vải ép thêm 10 giây cho keo chảy
  • Lực ép: 3 – 4 kg
  • Ép xong để nguội mới bóc

In cao 0,7 mm trở lên bắt buộc ép 2 mặt mới đảm bảo độ bám dính

Đối với in cao 0,3; 0,5 mm chỉ cần ép 1 mặt

  • Lực đè: 3.5 – 4.5 kg